ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын болон нийслэлийн цахим үйлчилгээний цогц системийг хөгжүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх зорилгоор Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр “Тээврийн хэрэгслийн [...]

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын болон нийслэлийн цахим үйлчилгээний цогц системийг хөгжүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх зорилгоор Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр “Албан хэрэг хөтлөлтийн [...]

Тендерийн урилга

Огноо : 2018 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр         Тендер шалгаруулалтын нэр: “ Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын орон зайн дундын мэдээллийн сангийн дэд бүцэц, програм болон техник [...]

page 1 of 2