Home » Нийслэлийн Засаг даргын захирамж

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж

 

1 ) Нийслэлийн засаг даргын захирамж Ухаалаг хот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай / 2014 оны 01 сарын 30 /

2) Нийслэлийн засаг даргын захирамж Эрх шилжүүлэх тухай / 2014 оны 04 сарын 07 /

3) Нийслэлийн засаг даргын захирамж ”Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэлтэй холбоотой нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох ажлыг зохион байгуулах тухай” / 2014 оны 04 сарын 17 /

4) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ухаалаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай / 2014 оны 05 сарын 28 /

5) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Иргэдийн оролцоотой газрын зураглалыг тогтмол баяжуулж, ашиглах тухай” /2014 оны 10 сарын 17/

6) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “БНХАУ- ын Ченгдү хотод албан  томилолтоор ажиллуулах тухай” /2014 оны 11 сарын 03/

7) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ухаалаг хот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  ажлыг зохион байгуулах тухай” /2015 оны 02 сарын 09/

8) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр,автозам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай” /2015 оны 02 сарын 17/

9) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай” /2015 оны 03 сарын 23/

10) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад хувийн дугаар олгох тухай” /2015 оны 03 сарын 24/

11) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “БНСУ-ын Сөүл хотод томилолтоор ажиллуулах тухай” /2015 оны 04 сарын 23/

12) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Албан томилолтоор ажиллуулах тухай” /2015 оны 05 сарын 12/

13) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх тухай” /2015 оны 06 сарын 25/

14) Нийслэлийн засаг даргын захирамж ““Архивын цахим баримт ашиглуулах журам” батлах тухай” /2015 оны 06 сарын 26/

15) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Томилолтоор ажиллуулах тухай” /2015 оны 07 сарын 09/

16) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Журам батлах тухай” /2015 оны 08 сарын 13/

17) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг ашиглах тухай” /2015 оны 08 сарын 14/

18) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл хотод томилолтоор ажиллах тухай” /2015 оны 10 сарын 13/

19) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” /2016 оны 01 сарын 04/

20) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Эрх шилжүүлэх тухай” /2016 оны 01 сарын 08/

21) Нийслэлийн засаг даргын захирамж ““Хөршийн хяналт” хөтөлбөрийн хүрээнд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” /2016 оны 01 сарын 29/

22) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2016 оны 02 сарын 01/

23) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2016 оны 02 сарын 03/

24) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” /2016 оны 02 сарын 25/

25) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Нийслэлийн их ба нээлттэй өгөгдлийг зохицуулах журам батлах тухай” /2016 оны 03 сарын 03/

26) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Сингапур Улсад сургалтад хамруулах тухай” /2016 оны 03 сарын 15/

27) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2016 оны 03 сарын 17/

28) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Нийслэлийн харилцаа холбооны зардлыг хэмнэх тухай” /2016 оны 05 сарын 04/

29) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Баримт бичгийн урсгалыг нэгдсэн зохион байгуулалтад шилжүүлэх тухай” /2016 оны 06 сарын 10/

30) Нийслэлийн засаг даргын захирамж ““Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хатуу дэд бүтцийн  мастер төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх тухай” /2016 оны 06 сарын 21/

31) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2016 оны 08 сарын 31/

32) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Дүрэм батлах тухай” /2016 оны 11 сарын 24/

33) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Журам батлах тухай” /2017 оны 04 сарын 24/

34) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 05 сарын 18/

35) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 05 сарын 30/

36) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн бүртгэлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах тухай” /2017 оны 06 сарын 19/

37) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 08 сарын 18/

38) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 10 сарын 06/

39) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 10 сарын 06/

40) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 10 сарын 18/

41) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2017 оны 12 сарын 05/

42) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ” /2017 оны 12 сарын 21/

43) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2018 оны 01 сарын 04 A/02/

44) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2018 оны 01 сарын 04 A/16/

45) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2018 оны 01 сарын 15 A/22/

46) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2018 оны 01 сарын 19 A/43/

47) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Эрх шилжүүлэх тухай” /2018 оны 01 сарын 24 A/67/

48) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Төлөвлөгөө батлах тухай”  хавсралт/2018 оны 01 сарын 31 A/86/

49) Нийслэлийн засаг даргын захирамж “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2018 оны 02 сарын 05 A/107/

scroll to top