Ангилал: Ил тод байдал

Ёс зүйн дүрэм

Ёс зүйн дүрэм

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.НМТГазрын дүрмээр тодорхойлсон зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, бусад хууль тогтоомжийг биелүүлэх үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн зарчим, ёс зүйн хэм х ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top