Ангилал: Ил тод байдал

Ёс зүйн дүрэм

Ёс зүйн дүрэм

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.НМТГазрын дүрмээр тодорхойлсон зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, бусад хууль тогтоомжийг биелүүлэх үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн зарчим, ёс зүйн хэм х ...

Дэлгэрэнгүй »
Хүний нөөц

Хүний нөөц

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх журам Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж ...

Дэлгэрэнгүй »
Төсвийн мэдээлэл

Төсвийн мэдээлэл

2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Нийслэлийн 2018 оны төсөв 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ Төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ Төсвийн ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top